انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد به مناسبت تحقق وعده سرلشکر قاسم سلیمانی و نابودی داعش در روز چهرشنبه اول آذر ماه اقدام به پخش شیرینی و گل در بین دانشجویان و مسئولین و همچنین فضاسازی مزار شهدای گمنام دانشگاه کرد.