واژه terrorist nation و واژه a.r.a.b.i.a.n gulf که همین دو واژه کاری را کرد که ساعت ها کلاس غرب شناسی نمیتوانست انجام بدهد.
اما این اصل بحث نیست.
در باره برجام ، حرف هایی زده بودم، این تحلیلی است که در روزهای داغ “تحریم های مادر” در کنگره، نوشته بودم. خواندنش خالی از لطف نیست:
صحبت ها بوی سیاست میدهد

تحریم های آمریکا را که در راه کنگره و کاخ سفید است بزرگترین طرح تحریمی تاریخ آمریکا نامیده اند و همچنین در صورت تصویب و تبدیل شدن آن به قانون، ناقض برجام بوده و باید اقداماتی مناسب و درخور آن از سوی مقامات ایران انجام بشود.

بعد از اینکه این طرح در مجلس نمایندگان تنها با ۲ رای مخالف تصویب شد و همچنین خصومت آمریکایی ها، از دموکرات تا جمهوری خواه بر همه مردم ایران آشکار شد(خب درواقع عده ای آگاه شدند،بقیه میدانستند)، صدای مسئولین نیز یکی شده و از اقدام متقابل ایران در برابر این گونه رفتارها صحبت کردند.
اما سوالی که پیش می آید این است که واکنش ایران (که در صحبت ها مناسب بود)، در عمل چه باشد؟
قصد بررسی این موضوع را به طور کامل ندارم اما نکته ای به ذهنم آمد که در این باره بگویم

ترامپ در پاسخ به این موضوع که ایران پایبند به برجام میماند یا از آن خارج میشود گفته بود: “اگر پایبند بماند تعجب می کنم!” و
رئیس کمیته روابط خارجی سنا به ترامپ گفته بود: ” اگر امروز برجام را پاره کنید، برای خود بحران درست کرده اید. در این صورت، همه متحدان اروپایی خود را از دست می دهیم . باید کاری کنیم ایران خود برجام را برهم زند”

اما این حرف ها را باید عمیق تر نگاه کرد چون “بوی سیاست میدهد”

فرض کنید با این رویکرد جلو برویم که مبادا برجام از سوی ایران نقض شود (اجرا نشود) و با طرف های اروپایی به مشکل بخوریم و همچنان اجرای برجام را (با همه محدودیت هایی که در بحث هسته ای ایجاد میکند، و با وجود نقض آشکار آن ) ادامه دهیم، تحریم های آمریکا هم به قانون تبدیل شده و علیه ایران اعمال شود
میگویم این حرف ها بوی سیاست میدهد چون در صورتی که فرض بالا درست باشد، گویای این میشود که آمریکایی ها در عین تصویب تحریم ها میخواهند از واکنش ایران به نقض آشکار برجام و اقدام درخور جلوگیری کرده و این موضوع را که ایران (در عین نقض برجام از سوی آمریکا و هر کشور دیگری)، می تواند تحریم شود و پاسخی هم ندهد را تحمیل کنند.
البته اشتباه برداشت نشود. منظور این نیست که غیر منظقی عمل کرده و دست خود را برای پیگیری بین المللی ببندیم.

اگر تعارف را کنار بگذاریم این محاسبات آن ها دلایلی داشت که البته با واکنش مقامات ایرانی و یکصدا بودن آن ها در صحنه جهانی همراه بود و اگر این حرف ها در عمل نیز ادامه پیدا کند و اقداماتی قاطع و درخور این حرکت ظالمانه صورت بگیرد، معادلات و محاسبات آن ها به هم خورده و به جز دیپلماسی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران نیز نشان داده خواهد شد در واقع از دیپلماسی تا آن روی سکه ایران باید به آمریکا و جهان نشان داده شود.
اکنون نزدیک به ۳ ماه از آن زمان میگذرد و دیدیم که صحبت های ترامپ درواقع حاکی از آن است که در عین حفظ برجام، میخواهد محتوای آن را خالی کند و با تشدید فشارها علیه ایران با بازی رسانه ای (با موضوع خروج از برجام و ترساندن از حمله نظامی) مارا به سمت مذاکره در باب تسلیحات دفاعیمان سوق دهد.

صحبت های آقای دکتر روحانی در پاسخ به اظهارات ترامپ را تحسین میکنم و این تحسین را در متن بالا هم کرده بودم.
اقدام عملی ایران باید متناسب با اقدام طرف مقابل صورت بگیرد، یعنی آمادگی و اقدام به خروج از برجام، در صورت خروج یا نقض برجام توسط آمریکا و یا هر کدام از پنج کشور دیگر و باید بدانیم که دیپلماسی بدون قدرت، در شرایط فعلی معنایی ندارد و چنانچه قبلا گفتم، باید از دیپلماسی تا آن روی سکه ایران، یعنی اقتدار جمهوری اسلامی ایران به دنیا نشان داده شود.