در پی توقیف روزنامه ی کیهان به خاطر تیتر(شلیک موشک انصارالله به ریاض هدف بعدی دوبی) به نظر بنده این روزنامه به علت آنکه ماهیت دولتی دارد و تصور اذهان عمومی این است که این روزنامه بازتاب دهنده ی نظرات و پیش بینی های ستاد رهبری است.توقیف این روزنامه درست بود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که پس از اصابت این موشک به ریاض،مقامات آمریکایی این اقدام را به پای ایران گذاشتند.حال درست است که سپاه به این مسئله پاسخ درخور داده است اما اوضاع فعلی به گونه ای است که منطقه به کلی متشنج بوده و ایران بهتر است که مواظب حرکات خود در رابطه با منطقه و همچنین کشور های اروپایی باشد.
ولی اگر از زاویه ای دیگر به این ماجرا نگاه شود و به متنی که در روز سه شنبه ۱۶ آبان روزنامه کیهان منتشرشده نیز توجه کنم،باید به این نکات اشاره کنم که زدن این تیتر در واقع استفاده از همان سخنان قبلی حمید رزق عضو هیات علمی گفت و گو کننده یمن است که گفته بود موشک اول پایگاه «خمیس مشیط» را هدف قرار داد، سپس پایگاه نظامی دیگری در «طائف» هدف قرار گرفت و اکنون نیز پایگاه هوایی جده هدف قرار گرفته است، موشک بعدی به طور حتم ریاض را هدف قرار خواهد داد و پس از آن دوبی و شاید دوحه هدف قرار خواهند گرفت. و دیگر اینکه این تیتر فقط نوعی پیش بینی صرف بود و از حزب الله بابت اقدامات انجام شده حمایت کرده بود و به جای اینکه یک روزنامه ی حامی مظلومین را توقیف کرده و موجبات شادی شبکه ها و دشمنان خارجی را فراهم کنیم بهتر است که دست به حمایت همه جانبه زده و در این برهه از زمان که بسیار حساس بوده و آمریکا در پی آن است که شرایط رابه گونه ای طراحی کند که ایران خود برهم زننده ی توافقات و شروع کننده ی جنگ باشد،از درگیری های داخلی حتی الامکان جلوگیری کرده و اتحاد خود را حفظ کنیم.
خانم ایزدی