دیگر دلمان که می‌گیرد، می‌دانیم دوایش یک #سه‌شنبه است…
اصلا دلمان می‌تپد برای همین سه‌شنبه‌های خوب؛
و امشب اولین سه‌شنبه‌ی مهدوی ما بود

اولین شبی که به یاد #امام‌زمانمان دور هم جمع شدیم.
این‌ سه‌شنبه هم بخیر گذشت،‌
اما نگاه توست که خیر را مهمان شب‌های ما می‌کند
ای مهربان‌ترین…


پی‌نوشت: بچه‌های یک موسسه فرهنگی تصمیم گرفتند با طرح ساده‌ای به نام «سه‌شنبه‌های مهدوی» هر سه‌شنبه مردم را به یاد امام زمان‌شان بیندازند.
که توجه کنیم ما منتظر #موعودی هستیم که سالیان سال از نظرها پنهان است و باید زمینه را برای آمدنش فراهم کنیم.

ما انجمنی‌ها هم تصمیم گرفتیم در این کار زیبا اندکی شریک باشیم…