بنابر مسئولیت خطیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد _ بزرگترین و قدیمی ترین تشکل دانشجویی استان یزد _ درجهت جلوگیری و سو استفاده از نام و اعتبار این تشکل دانشجویی و با توجه به استفاده از عنوان  ” دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد ” توسط آقای ” محمدرضا پاریاب ” طی چند مورد در عین تذکرات مکرر به ایشان، به اطلاع عموم میرساند براساس جلسه مورخ ۹۵/۰۶/۰۳ شورای مرکزی انجمن اسلامی و با رای قاطع اعضا این شورا ، نامبرده از سمت دبیر سیاسی استیضاح و از شورای مرکزی انجمن اسلامی اخراج شده است.

لذا هرگونه ارتباط ایشان با انجمن اسلامی تکذیب و استفاده وی از این عنوان نادرست و فاقد اعتبار است. و همچنین این امر، از لحاظ قانونی قابل پیگیری می باشد.

روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد