شماره ی چهارم نشریه میثاق در سال تحصیلی جاری منتشر شد.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

شما میتوانید از اینجا نشریه را دریافت کنید.

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

telegram.me/anjoman_yazd