خبرنامه دانشجویان ایران: انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد، و اعضای جدید معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این انتخابات که در جریان نشست سالانه این اتحادیه دانشجویی و با حضور اعضای شورای عمومی برگزار شد، نفرات زیر با کسب آراء بیشتر به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی انتخاب شدند.

۱- پیام مرادی؛ دانشگاه اصفهان

۲- ابوالفضل مظاهری؛ دانشگاه پیام نور اصفهان

۳- حسام رودگر؛ دانشگاه علوم پزشکی بابل

۴- محمدرضا گلرو مفرد؛ دانشگاه شاهد

۵- فرهاد بوبور؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۶- سمیرا اکبری؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷- پریسا پنجه شاهی؛ دانشگاه سمنان

همچنین علیرضا احمدی، رضا نجابت و علی عبدی نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

IMG00003339591

هفدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل از ۳۰ مرداد تا ۳ شهریورماه جاری در دانشگاه یزد برگزار شد.