متین منتظمی، دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور، در مورد روز فناوری هسته ای تصریح کرد: همان طور که اگر برق نداشته باشیم نمی توانیم کشور را اداره کنیم، زمانی هم خواهد رسید که اگر فناوری هسته ای نداشته باشیم دقیقا به همان شکل متضرر می شویم.

وی بیان داشت: برخی با وعده های توخالی اینکه معیشت مردم را درست کنند، روی موضوعاتی که چند سال دانشمندان در اوج تحریم ها و فشار غرب بر روی آن کار کردند و خودشان را به مرحله بلوغ و عمل رساندند، مذاکره کردند.

منتظمی در ادامه ضمن اشاره به اینکه نه معیشت مردم درست شد و نه چرخ اقتصادی به حرکت درآمد اظهار داشت: نمی دانم دولت چه برنامه ای خواهد داشت، به نظرم بهتر است این روز را روز فناوری سیمان بنامند.