منصور سمائی، مسئول بسیج دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین (ع)گفت: در روز ۲۰ فروردین ۱۳۸۵ خبر دستیابی دانشمندان به چرخه کامل هسته‌ای اعلام شد که همه احساس غرور ملی داشتند.

وی افزود: در آن زمان توانستیم به جمع محدود کشورهایی که این فناوری را داشتند بپیوندیم. مسلما برای این دستاورد هزینه‌های زیادی هم شده بود اعم از هزینه‌های مادی و جانی و شهادت دانشمندان هسته‌ای کشورمان تا توانستیم به قله صنایع هسته‌ای برسیم با شنیدن این خبر هر ساله همه منتظر اخبار جدید از صنایع هسته‌ای بودند.

این فعال دانشجویی در مورد کاربردها و دستاوردهای محصولات هسته‌ای اشاره کرد و افزود: هر ساله منتظر اخباری در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی و سایر زمینه‌ها بودیم و هر سال نیز اوضاع بهتر می‌شد، کاربردهای جدید نمایان شد و حتی چند داروی جدید نیز رونمایی شد.

وی اضافه کرد: هر ساله در حوزه هسته‌ای خبرهای خوشی به بیرون می‌آمد اما متاسفانه آنچه خود به دست آوردیم توسط خودمان نابود شد. در راس این مسائل آمریکایی‌ها حتی تحریم‌های ما را برنداشتند و تحریم‌های جدید نیز ایجاد و به امنیت دفاعی ما چشم دوختند.

سمائی ضمن تاکید بر اینکه سیاستمداران ما باید بدانند در مقابل گرگ صفتان هر چه پا عقب بگذاریم آنها جلوتر می‌آیند ادامه داد: باید آگاه باشیم و سیاستمداران ما بدانند به هیچ وجه نمی‌شود به غربی‌ها و آمریکایی‌ها اعتماد کرد این کار آنها در طول تاریخ نیز ادامه داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال با آمدن ۲۰ فروردین نه تنها خوشحال نمی‌شویم بلکه با افسوس به عقبه رو به پیشرفت مان نگاه می‌کنیم که چه طور آن را به دست خود سرکوب کردیم و جشن ۲۰ فروردین دیگر به جشن شباهت ندارد و بیشتر به عزا شباهت دارد.