پوریا فتحعلی، جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف  با اشاره به نزدیک شدن به سالروز ملی فناوری هسته‌ای گفت: ۲۰ فروردین هم روز ملی فناوری هسته‌ای و هم جشن قطع ارتباط دیپلماتیک ایران و آمریکا که اوایل انقلاب اتفاق افتاد است. این دو مناسبت وقتی کنار هم قرار می‌گیرد می‌توان اسم آن را برجام نهاد. کسی امروز نمی‌تواند به این نکته که در پی برجام تمامی دستاوردهای هسته‌ای مان از بین رفته شک کند.

جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف با بیان اینکه امروز برای مردم بیش از همه موضوع حل شدن مشکلات اقتصادی مدنظر است اظهار داشت: صنایع کشورمان طی بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم دچار مشکل شده‌اند به طور مثال صنایع کاشی سازی به دلیل تعطیلی مسکن مهر رو به تعدیل نیرو می‌باشد.

وی ادامه داد: رکودی که امروز در بازار وجود دارد در طول تاریخ بی سابقه بوده و حتی برجام هم نتوانسته این موضوع را حل کند، سیاست‌های دولت هم روز به روز به بن بست نزدیک می‌شود.

فتحعلی با بیان اینکه با نگاه به بعد اقتصادی برجام متوجه تغییر نکردن شرایط مردم خواهیم شد اظهار داشت: ۲۰ فروردین روز تسلیت و مجلس ترحیم اقتصادی برجام است.