انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد:بصیرت و شعور سیاسی، لازمه اتخاذ مواضع درست و رفتار آگاهانه می باشد. وجود این ویژگی در مورد جوان دانشجو به مراتب ضروری تر است؛ چرا که دانشجویان به دلیل جوانی و آرمان خواهی، در حوادث و مسائل پیش آمده بیش و پیش از دیگر اقشار جامعه موضع می گیرند.

سیاسی بودن و سیاسی ماندن جنبش دانشجویی تنها به واسطه عقلانیت است که می تواند بافت قدرت را با چالش نقادانه خود شخم بزند. سیاست زدگی، آفت این جنبش محسوب می شود و مهمترین پادتن این آفت، همان کارکرد عقلانی است که رفتارهای نامتجانس جنبش دانشجویی در مقابل گروههای سیاسی واقتصادی ذی نفوذ و حتی مردم را به حداقل می رساند. درفضای فعلی کشور که فضای داغ انتخابات و بالتبع آن صحبت ها و نُقل محافل سخن از انتخابات می باشد و در میان دانشجویان نیز بحث و مناظره برای نماینده ی مطبوع در صحبت های دونفره و بعضا گعده های اتاقی نیز به چشم می خورد، بنده متأسفانه متوجه شدم و دیدم که بعضی ها میخاهند از این آب گل آلود ماهی قزل آلا بگیرند.

از آنجایی ناراحت شدم و به شخصیتم برخورد که دیدم عده ای عوام فریب قبل از آن لازم است تا این نکته را خدمتتان ذکر نمایم که برای بنده چپ و راست فرقی ندارد اصلاح طلب یا اصولگرا را به یک دید نگاه می نمایم و معتقدم هر دو جریان فکری برا کشور نیاز می باشد، می آیند و فضای دانشگاه را آلوده ی بازی های کثیف سیاسی خود میکنند و از کلمات و مفاهیم زیبا استفاده میکنند و کارهای خود را توجیه میکنند و   انتظار دارند که کارهایشان را جلو ببرند و هیچ کس هم نباشد بهشان بگوید که بالای چشمتان ابرو هست . انگشت اتهام بنده سمت آن شخص یا اشخاصی است که خدمتتان عرض نمودم چه ویژگی هایی را دارا هستند اولا دانشگاه جولانگاه سیاسی برا جولان دادن این افعال نیست و باید با این ادبیات آشنا باشید! ثانیا نیایید با الفاظ زیبا مظلوم نمایی کنید و در پشت پرده کار دیگر”واعظین کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر می‌کنند” جنبش دانشجویی واژه ی مقدسی است برای اینکه صحه بر اعمال خود بگذارید از این مفهوم مقدس مایه نگذارید.

ثالثا سیاسی کاری و کار سیاسی باهم متفاوت است همانطور که مستحضرید سیاسی کاری یعنی وابسته بودن به جناح و آدم فلان جناح یا شخص بودن پس عملا نمیتوان در فضای دانشجویی آن حریت لازم برای بیان انتقادات و پیشنهادات را داشت و صحبت ها بوی حمایت را خواهد داد که به نظر بنده این نقطه عطفی خواهد بود برای تمیز جنبش دانشجویی از غیر و در ادامه کار سیاسی یعنی ایجاد فضایی برای روشنگری تحلیل حق انتخاب دادن نه به زور فکر را به دیگران القا کردن بنابراین اینها با یکدیگر متفاوت است.رابعا دیدم از تشکل های دانشجویی که دم از آزادی و جنبش دانشجویی میزنند در فلان ستاد فلان نماینده مسئولیت گرفته اند اینجا بود که واقعا به خود بالیدم که در تشکلی فعالیت دارم و خواهم داشت که تاکنون آن در عین اینکه فعالیت سیاسی خود را داشته به هیچ جناحی وابسته نبوده و نخواهد بود و ملاک و معیار ما مقام معظم رهبری بوده و هستند و خواهند بود