به گزارش خبرنگار سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگا یزد، ستادانتخابات کشور در اطلاعیه ۵۰ خود اعلام کرد: از مجموع یک میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۸۳ آرای ماخوذه شمارش شده آقایان به ترتیب زیر حائز اکثریت نسبی آرا شدند:
۱ – اکبر هاشمی بهرمانی با کسب ۶۹۲هزار و ۲۴۸ رای
۲- حسن روحانی با کسب ۶۵۲ هزار و ۷۹۲ رای
۳ – محسن قمی با کسب ۶۲۳هزار و ۳۶۹ رای
۴ – محمدآقا امامی با کسب ۶۰۹هزار و ۱۱رای
۵ – محمدعلی موحدی با کسب ۵۶۰هزار و ۵۲۹ رای
۶- قربانعلی دری نجف آبادی با کسب ۵۳۰هزار و ۹۷۷ رای
۷ – محمد محمدی نیک با کسب ۵۱۰هزار و ۹۸۰ رای
۸ – سیدابوالفضل میرمحمدی با کسب ۵۰۳هزار و ۷۹۵ رای
۹ – ابراهیم حاج امینی نجف آبادی با کسب ۴۸۱ هزار و ۶۵۷ رای
۱۰- احمد جنتی با کسب ۴۷۶هزار و ۱۱۷ رای
۱۱- سیدمحمود علوی با کسب ۴۶۳هزار و ۹۶۶ رای
۱۲- محمد یزدی با کسب ۴۴۰هزار و ۱۸۵ رای
۱۳- نصرالله شاه آبادی با کسب ۳۶۱هزار و ۲۱۷ رای
۱۴ – محمدعلی تسخیری با کسب ۳۵۲هزار و ۲۸۸ رای
۱۵ – محسن اسماعیلی با کسب ۳۵۱ هزار و ۷۲۱ رای
۱۶ – محمدتقی مصباح با کسب ۳۳۶هزار و ۸۴۳ رای
۱۷ – محمد حسن زالی با کسب ۳۲۲هزار و ۳۷۶ رای
۱۸ – محمدباقر باقری با کسب ۳۱۹هزار و ۲۲۲ رای
۱۹ – علی مومن پور با کسب ۳۱۳هزار و ۳۷۳ رای
۲۰- سید هاشم بطحایی با کسب ۳۱۲هزار و ۲۶ رای
۲۱ – غلامرضا مصباحی مقدم با کسب ۳۰۱هزار و ۹۰۴ رای
۲۲ – علیرضا اعرافی با کسب ۲۹۸هزار و ۶۱۶ را ی
۲۳ – عباسعلی اختری با کسب ۲۹۲هزار و ۹۳۸ رای
۲۴ – سیدمحمدرضا مدرسی مصلی با کسب ۲۷۵هزار و ۴۹۸ رای
۲۵ – سیدمحمد سجاد عطاآبادی با کسب ۲۶۹ و ۷۷۸ رای
۲۶ – سیدمحمد علی امین با کسب ۱۱۶ هزار و ۷۶۵ رای
۲۷ – سیدهاشم حمیدی با کسب ۸۶هزار و ۸۹۲ رای
۲۸ – سید حامد طاهری با کسب ۵۵هزار و ۸۶۴ رای