“وینسنت استوارت” مدیر دستگاه اطلاعات دفاعی آمریکا، روز گذشته در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این کشور مدعی شد: پیش بینی می شود ایران از طریق تولید موشک هایی با برد و دقت بیشتر، توسعه موشک بالستیک خود را سرعت بخشد.

وی در ادامه ادعایش افزود : تحریم های گذشته نتوانسته است کار زیادی در جهت کاهش برنامه موشکی ایران انجام دهد. در حقیقت با برداشتن تحریم ها، ما این احتمال را که آنها بتوانند راه هایی را برای تقویت سامانه های موشکی مرگبار خودشان پیدا کنند، افزایش داده ایم.

باشگاه خبرنگاران نوشت: استوارت همچنین مدعی شد: تحریم های ما در گذشته نتوانسته است ایرانی ها را از توسعه پیشرفته ترین توانمندی موشکی بالستیک در منطقه باز دارد و به این ترتیب آنها توانسته اند به توانایی هدف قرار دادن همه دشمنان بالقوه خودشان دست یابند و موشک هایی را بسازند که قادر است به اروپا برسد.

آمریکا و اتحادیه اروپا ۱۶ ژانویه (۲۶ دی) به عنوان بخشی از موافقتنامه هسته ای ماه ژوئیه گذشته  میان تهران و قدرت های جهان ( پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان ) تحریم های مالی و نفتی علیه ایران را لغو کردند.

با این حال مجموعه آزمایش های موشکی ایران آن هم در حالی که کشورهای غربی برای پایان دادن به آن تحریم ها آماده می شدند باعث شد آمریکا مجازات های جدیدی را علیه تهران اعمال کند. در این تحریم های جدید آمریکا افراد و شرکت هایی را که در تقویت توانمندی موشکی ایران نقش دارند هدف قرار گرفته است.