بسمه تعالی

و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین(۶۹)

و کسانى که در اقامه دین ما مجاهده مى کنند ما به سوى راه هاى خود هدایتشان مى کنیم و خدا همواره با نیکوکاران است (۶۹) عنکبوت

۱۳ آبان یاد آور سه حادثه ی مهم است که جمع واقع شدن هر سه در یک روز مایه ی آن شده که به حق ۱۳ آبان را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامید.

۱۳ آبان ۱۳۵۷ سالروز شهادت دانش آموزانی است که در اعتراض به دیکتاتوری و فساد و ظلم حکومت شاهنشاهی و دخالت های آمریکا در امور داخلی ایرانیان در مقابل درب دانشگاه تهران تجمع کردند و به صورتی وحشیانه توسط گارد سلطنتی پهلوی سرکوب شدند.

همچنین ۱۳آبان ۱۳۴۳ یادآور اعتراضات خمینی کبیر (ره) با لایحه ی ننگین کاپیتولاسیون است که آمریکا به عنوان سرکرده ی امپریالیسم جهانی در جهت تحقیر ملت ایران به ملت آزاده ی و متمدن ایران تحمیل کرده بود؛است که تبعید خمینی کبیر (ره) را به همراه داشت.

واما مهم تر از همه ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ سالروز تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان خط امامی عضو انجمن های اسلامی دانشجویی است، که به حق با توجه به اسناد به دست آمده از درون  سفارت آمریکا این امر پذیرفتنی است که سفارت آمریکا را لانه ی جاسوسی علیه منافع ملت ایران و انقلاب اسلامی عزیز آنها نامید وآنچه که اهمیت می یابد آن است که امام خمینی (ره) در تأیید و شرح عظمت این واقعه فرمودند : ” این حرکت الحق انقلاب دوم نام دارد و بزرگ تر از انقلاب اول است”.

از ذکر تاریخی حوادث واقع شده در ۱۳ آبان که بگذریم با کمی دقت متوجه می شویم که در هر سه حادثه ی فوق الذکر چند پارامتر مشترک به  چشم میخورد:

  • استکبار ستیزی و آمریکا ستیزی به عنوان نماد تمدنی کاپیتالیسم جهانی
  • روح استقلال خواهی
  • زیر بار ظلم نرفتن و استبداد ستیزی که هم دانش آموزان و هم دانشجویان عضو انجمن اسلامی با پیروی از امام خمینی (ره) این بت شکن بزرگ تاریخ پایبندی خود را در عمل نشان دادند

روح ا.. کبیر هم خود ظلم ناپذیری و آزادگی را از پیشوای آزادگان جهان حسین بن علی علیه السلام آموخته بود آنجا که حسین علیه السلام به پیروان مکتب آزادگی در فرا سوی تاریخ در روز کربلا فریاد برآورد “هیهات من الذله”.

و اما ذکر آنچه لازم به نظر می رسد آن است که ۱۳ آبان با شعار “مرگ بر آمریکا” عجین شده است و در هر سه حادثه ای که بیان شد نقطه ی مشترک همین استکبار و آمریکا ستیزی است، آمریکا نه به عنوان یک جغرافیای انسانی وطبیعی، که آمریکا به عنوان نماد و سردمدار مجموعه ای از ایدئولوژی های جهانخوارانه، صهیونیستی و ضد بشری که استقلال فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ملت های آزاده را برنمی تابد و جلوی دین و آزادی ای که لیبرالیسم آمریکایی را برنتابد می ایستد. آمریکا دارای یک پرونده ی قطور از جنایات ضد بشری است که  باعث بی اعتمادی توده های آزاده  در سراسر جهان بالآخص دانشجویان ایرانی بوده و هست.

و اما ذکر یک مطلب لازم به نظرت می رسد و آن اینکه  شعار ” مرگ بر آمریکا” در این برهه اهمیت بیشتری پیدا کرده  و هم اینکه با نوجه به بحث مذاکرات هسته ای لازم میدانیم ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده ی هسته ای دولت و شخص آقای ظریف که فرموده ی رهبر انقلاب ” تیم مذاکره کننده در موضوع پرونده ی هسته ای آزمون خوبی را گذراندند” این را هم به تیم سیاست خارجه دولت آقای روحانی یاد آور کنیم که ما هم همانند رهبر انقلاب با ” رابطه ی با آمریکا مخالفیم ” وهمانطور که خمینی کبیر (ره) فرموده اند:” تا شرک و کفر هست، مبارزه هست”

و ذکر این موضوع ضروری است که ما با رابطه و مذاکره به معنای امروزی آن با همه کشورهای دنیا مشکل خاصی نداریم منتها با رابطه ی با آمریکا مخالفیم زیرا بنا به فرموده ی رهبر انقلاب  مدظله “رابطه با آمریکا از جنس نفوذ است.” و دانشجویان عضو انجمن اسلامی که در سال ۵۸ لانه ی جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند یکی از اهدافشان همین ممانعت از نفوذ و جاسوسی توسط آمریکا بوده است.

لذا انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد ضمن گرامی داشت یوم ا… ۱۳ آبان همگان را به حض.ر در این میتینگ ملی استکبار ستیزی دعوت کرده و هم چنین با توجه به نیاز روز مطالعه ی تاریخچه ی رابطه آمریکا با ملت های دیگر بالآخص ایران اسلامی را توصیه می کند در انتها از زبان دانش آموزان و دانشجویان عضو انجمن اسلامی همچون شهید رجب بیگی ، شهید چمران شعار مرگ بر آمریکاکه شعار ملی ایرانیان است را سر می نهیم و تأکیید می کنیم این شعار متعلق به یک جناح خاص هم نیست و در پایان ضمن خداقوت به تیم سیاست خارجه دولت آقای روحانی از آنها می خواهیم که ب تأسی از دانشجویان شهید عضو انجمن اسلامی که در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نشان دادند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند در مقابل زیاده خواهی های دولت ایالات متحده ی آمریکا در همه صحنه ی  جهانی با قدرت بایستند.