محمد رضا پاریاب در یادداشتی در سایت طلوع یزد نوشت ؛چندی پیش نامه از رهبری در خطاب به آقای روحانی منتشر شد که با خود نکات و پیامدهای مختلفی بهمراه داشت.ایشان در ابتدا از زحمات تیم مذاکره کننده و دولت و البته اعضای کمیسیون برجام که نظرشان در تصویب برجام نادیده انگاشته شده بود،قدردانی کردند.

اما مطالبی که در این نامه موجود بود هر کدام از این نکات میتوانند در آینده سیاسی کشور نقش اساسی،مهم و تعیین کننده ای داشته باشد.

مهمترین پیام این نامه شاید عدم اعتمادی است که آقای خامنه ای نسبت به آمریکا دارد و ایشان ورود مستقیم آمریکا به مذاکرات را این چنین بیان می دارند؛( نه با نیت حل و فصل عادلانه، که با غرض پیشبرد هدف‌های خصمانه‌ی خود درباره‌ی جمهوری اسلامی صورت گرفته است).

پر واضح است که ایالات متحده تنها از جهت تامین منافع و دستیابی به خواسته های خود پا به عرصه مذاکرات نهاد و اعتماد به آمریکا یعنی حرکت در راستای اهداف آنها!

اما!مسئله ای که گفتنش خالی از لطف نیست و در عین حال دنباله و پیامد اعتماد به آمریکاست،مقوله نفوذ است.که اگر نادیده گرفته شود در طول زمان محقق خواهد شد.رهبری نیز چه در این نامه و چه در بیانات مختلف بدین نکته اشاره کردند که مذاکره با آمریکا یعنی نفوذ آنها به داخل کشور!

آیا برجام راهی برای نفوذ است؟چگونه میتوان این نفوذ را خنثی کرد؟نفوذ چه پیامدهایی دارد؟و…

ایالات متحده و هم پیمانانش همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی بدنبال روزنه ای برای نفوذ بودند و در این راستا از هیچ عمل و راهکاری دریغ نکردند.لذا هر فرصتی را غنیمت می شمارند که شاید به ارزوی چندین ساله ی خود برسند.کمااینکه جنگ تحمیلی را با حمایت از صدام علیه جمهوری اسلامی راه انداختند و در نهایت ناکام شدند.

ولی دشمن فهمید که دیگر از طریق جنگ سخت و نظامی نمی تواند به اهدافش برسد و رویکرد جدیدی را اتخادذ نمود وآن نیز برپایی جنگ نرم!به همین جهت رو به سوی عناصری آورد که در داخل کشور اغتشاش ایجاد کنند و در واقع ابزار دشمن از توپ و تانک و خمپاره به فتنه تغییر پیدا کرد.البته خوشبختانه در این امر نیز چیزی جز ناکامی عایدشان نشد.

برجام و ایجاد نفوذ!

با اینهمه دشمن بعد از شکست در فتنه۸۸ تحریم ها را اهرم فشار بر ایران قرار داد.بطوریکه شدیدترین و بی رحمانه ترین تحریم ها را اتخاذ نمود.دولت قبل با سیاستی که اتخاذ کرده بود با نظام تحریمها تا حدودی مقابله کرد.پس از روی کارآمدن دولت ۱۱و آقای روحانی شاهد تغییر سیاستها در امر دیپلماسی بودیم و دولت به مذاکرات روی آورد.

پس از گذشت۲سال و اندی ایران و۱+۵ به توافق رسیدند که نتیجه آن برجام شد.در برجام هر کدام از طرفین تعهداتی را پذیرفتند.خلاصه اینکه برجام هم در آمریکا و هم درایران البته با تایید مشروط رهبری تصویب شد.

بندهایی که در متن برجام آمده این است که طرف مقابل و آژانس انرژی اتمی هر زمان و از هر مکانی که مایل بود می تواند بازرسی کند و ما در واقع پروتکل الحاقی را پذیرفتیم.موقعی که ما تسلیحات نظامی،مراکز حساس هسته ای خود را در اختیار بیگانگان قرار دهیم دیگر از اقتدار نظامی خبری نیست و دشمنان به راحتی می توانند در را بزنند و بگویند با اجازه و وارد شوند.

شبهه ی دیگری که در رابطه با برجام و اینکه راه نفوذ است یا خیر؟قاعده نفی سبیل است.طبق این قاعده و قانون اگر رابطه با کفار و دشمنان اسلام مجب رخنه آنها بر بلاد اسلامی شود،رابطه با آنها حرام است.اگر این رابطه منافی عزت مسلمین باشد،حرام است.

خوشبختانه در نامه اخیر رهبری این تذکر داده شده است که در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود جامه عمل نپوشاند،ما نیز متقابلاً تعهدی در قبال طرف مقابل نخواهیم داشت.