حسن روحانی در سفر به ساری با استقبال بسیار سرد مردم روبرو شد. به نظر می‌رسد ناتوانی دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، به تدریج کاسه صبر آنان را لبریز می‌کند. افزایش مشکلات معیشتی مردم در طول دو سال دولت یازدهم به خصوص رکود بی‌سابقه‌ی موجود، نارضایتی بخش عمده‌ی مردم را در پی داشته است تا آنجا که حتی ۴ وزیر دولت نیز مهر سکوت را شکسته و به انتقاد از بی‌توجهی دولت به مسئله‌ی رکود پرداختند و به روحانی هشدار دادند که اگر تصمیم عاجلی برای اصلاح سیاست‌های غلط دولت نگیرد به زودی شاهد تبدیل رکود به بحران خواهیم بود.