مهرداد بذر پاش، عضو هیئت رئیسه مجلس ، در خصوص واکنش مقامات آمریکایی در آزمایش موشکی ایران، گفت: اجرای آزمایش موشکی از سوی ایران نقض برجام نیست چرا که در برجام محدودیت موشکی ذکر نشده است منتهی در بند «ب» قطعنامه شورای عالی امنیت سازمان ملل محدودیت های تسهیلات موشکی ذکر شده است و ایران نیز قاطع بیان کرده است که این بند را اجرا نمی کند و تیم مذاکره کننده ابتدا در این خصوص اعلامیه صادر کرد.

وی در ادامه افزود: متن قطعنامه با مذاکره تیم مذاکراه کننده آماده شده است و این تیم باید تلاش می کرد تا اعلامیه پیوست «ب» اتفاق نمی افتاد فرق این قطعنامه با قطعنامه های دیگر این است که این موضوع را در قطعنامه پذیرفته ایم.

بذرپاش در ادامه با تأکید بر این مطلب که امنیت ملی و دفاعی کشورمان موضوعی نیست که کسی بخواهد با آن شوخی کند، گفت: بیگانگان همواره تبدیل شدن ایران به لیبی را برای ما تجویز می کنند اما ما هیچگاه به میل آنها حرکت نخواهیم کرد.

وی افزود: اخیرا موشک عماد در ایران آزمایش شد و آزمایش این موشک عملکرد موفقی در نحوه پرتاب و هم در اصابت به هدف بوده و جزء نمونه هایی بشمار می رود که هدف گیریش دقیق است و آزمایشات این گونه موشک ها نشان دهنده این است که توانمندی موشکی کشورمان روز به روز ارتقاء می یابد و این موضوع را غرب می داند لذا بر روی ساخت، تولید و آزمایش موشک ها در کشورمان تمرکز کرده اند.