جوانی که پرچم داعش را حمل می کرد عامل حمله به کارخانه ای در شهر لیون فرانسه است.

فردی که در حمله به کارگاه گاز در لیون فرانسه دست داشت بازداشت شد.
در این حمله یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. در پی این حمله، صدای انفجار از داخل کارخانه به گوش رسید.

پلیس فرانسه از کشف یک جسد بدون سر در این کارخانه خبر داد. همچنین داعش مسئولیت حمله به کارخانه درلیون فرانسه به عهده گرفت.