میکائیل دیانی، با اشاره به اتفاقاتی که طی سه هفته اخیر بعد از مذاکرات لوزان و تفسیرهای متفاوتی که از بیانیه منتشر شد گفت: این تفاسیر همه را نگران کرد و زمانی که ابعاد مختلف هسته‌ای در آن بیانیه هویدا شد، همه به یک جمع بندی رسیده که بیانیه لوزان یک توافق خوبی نبوده است و قطعا مردم با این بیانیه مخالفت می‌کنند.

وی تصریح کرد: مردم خواهان این هستند که روند مذاکرات تغییر پیدا کرده و همچنین گزینه‌ها نیز جابه جا شود؛ چرا که گزینه‌های روی میز نباید بازرسی از اماکن و بازجویی از دانشمندان هسته‌ایمان باشد در واقع تنها گزینه ما رفع تمام تحریم‌هاست.
دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه مسئله‌ای که امروز فکر مردم را مشغول کرده مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: مردم امید دارند که درصورت توافق مسائل اقتصادی مرتفع شود ولی امروز شاهدیم که تحریم‌ها علاوه بر اینکه رفع نشده است از طرفی همه دستاوردهای هست‌هایمان را که به سختی به دست آورده‌ایم در حال از دست دادن آن هستیم.
وی افزود: حتی شاهدیم که به موقع موضع نگرفتن مسئولان منجر به آسیب زدن مسائل امنیتی می‌شود و در واقع بازرسی از اماکن نظامیمان مسائل امنیتی را مورد مخاطره قرار می‌دهد.
دیانی با بیان اینکه ولی ظاهرا سناریویی از سوی دولت در حالی کلید خوردن است که می‌خواهد با فشار اقتصادی مردم را برای پذیرش هر گونه توافقی آماده کند، تاکید کرد: امیدواریم دولت با مردم همدلی و هم زبانی داشته باشد و بداند که مردم زیر بار هر گونه توافق خفت باری نمی‌روند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در واقع این گونه فشار‌ها در حوزه اقتصادی بیش از همه دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دولت مردان ما بدانند که در چنین شرایطی پیش روی مسائل سخت می‌شود.