به همت اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد، مناظره دانشجویی با موضوع سیاست خارجه و بیانیه لوزان در دانشگاه یزد برگزار گردید.

این مناظره که در سالن منتظر قائم برگزار شد، همچون برنامه های دیگر این تشکل، با حضور گرم و پرشور دانشجویان آگاه و دغدغه مند این دانشگاه همراه بود.

فضای مناظره به صورت کم سابقه ای در نهایت ادب و اصول و به دور از اغتشاش با حضور آقایان توان پور نماینده اصولگرا و کرباسی نماینده اصلاحات و با همکاری دانشجویان حقیقت جو به نحوی بسیار منطقی و عادلانه به وقوع پیوست.

جلسه با آیاتی نورانی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.

از آنجایی که فضای مناظره باید بسیار عادلانه باشد، زمان بندی دقیق برنامه توسط مجری اعلام گردید و سپس آقای کرباسی طبق توافق طرفین، شروع به ارائه مباحث خود نمودند.

ایشان ابتدا به معرفی خود پرداختند و سپس به رابطه بسیار دوستانه و صمیمی خود با آقای توان پور اشاره کردند و بیان نمودند که مدت شش سال است با آقای توان پور، علی رغم اختلاف نظرها در نهایت ادب و احترام با هم دوست و همکلاسی بوده اند و هیچگونه مشاجره ای بین آنها نبوده است و سخنان اصلی خود را با چند آیه از قرآن کریم آغاز نمودند.

در ادامه ایشان به بیان مسائلی همچون شارلی ابدو، حادثه اسیدپاشی اصفهان، مدرک تیم مذاکره کننده قبلی، پیروزی های دولت تدبیر و امید، مسئله یمن، ساخت سلاح، کمک به کشورهای منطقه، بحران های اقتصادی و مفسدان اقتصادی اشاره نمود.

وی در این بخش، سخنان خود را با طرح سؤالاتی از طرف مقابل خود خاتمه دادند.

آقای توان پور، ابتدا بخش اول سخنان آقای کرباسی در مورد دوستی شان را تأیید نمودند و از خوبی های وی صحبت کردند. سپس، به طور خلاصه به سؤالات ایشان پاسخ دادند و از بعضی موارد سریعتر عبور کردند و علت این کارشان را اینگونه بیان کردند که ما نباید از موضوع مناظره امشب فاصله بگیریم، ابتدا به مباحث اصلی می پردازیم و نهایتاً در وقت اضافی می توان به مسائل دیگر پرداخت.

ایشان در ادامه، مباحث خود را پیرامون مسائل لوزان و ضمیمه این بیانیه مطرح کردند و گفتند: چرا تیم مذاکره کننده، ضمیمه را برای مردم بیان نکردند و در پاسخ به علت این کارشان بیان می کنند که ترفندهای مذاکره شان برای طرف ۱+۵ آشکار می شود. آقای توان پور نیز این سؤال را مطرح کردند که طرف مقابل مذاکره، می داند در ضمیمه چه نوشته شده و چه گفته شده، پس اعلام آن برای مردم، طبیعتاً منجر به آشکار سازی ترفندها نخواهد شد و در این بین فقط مردم کشورمان، نامحرم بودند؟

ایشان نیز در انتهای مباحث شان، چند سؤال از آقای کرباسی پرسیدند.

روند مناظره به همین نحو ادامه پیدا کرد و طرفین در پنج زمان ۱۰ دقیقه ای به ارائه مباحث خود پرداختند و از سانتریفیوژها، سیاست تیم مذاکره کننده قبلی و فعلی، سیاست دولت در بحث سیاست خارجه و اقتصاد، مراکز هسته ای ایران، نقد بیانیه لوزان، معادن و ظرفیت های داخلی، سیاست شیطانی امریکا و… سخن گفتند. سپس روند مناظره با سؤالات دانشجویان در زمان های دو دقیقه و ۳۰ ثانیه و پاسخ مناظره کنندگان در شش دقیقه و ۳۰ ثانیه برای هر سؤال ادامه یافت.

در انتها نیز طرفین مناظره کننده از یکدیگر و دانشجویان تشکر نمودند و مناظره پس از سه ساعت خاتمه یافت.