به گزارش خبرنگار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد: تشکل توسعه و اعتدال دانشگاه یزد برنامه ای با عنوان لوزان بدون روتوش برگزار کرد.

این برنامه در تاریخ ۱۴/۰۲/۹۴ و در سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد برگزار گردید.

دکتر صادق زیبا کلام به دعوت تشکل توسعه و اعتدال برای سخنرانی در این برنامه شرکت کردند.

دکتر صادق زیبا کلام در خلال صحبت هایشان اذعان داشتند که: مشکل آمریکا با مسئله هسته ای ما به دلیل مسلمان بودن ما یا به خاطر سود و منافع انرژی هسته ای نیست به این دلیل است که ما آمریکاستیزی می کنیم و به این دلیل است که ما از اول انقلاب گفته ایم اسراییل باید از صحنه روزگار محو شود.

با این صحبت آقای صادق زیبا کلام، یکی از دانشجوهای حاضر در برنامه به نام مصطفی عزیزی شروع کردن به گفتن مرگ بر اسراییل. که بلافاصله چند نفر از اعضای تشکل توسعه و اعتدال  این دانشجو را به دلیل گفتن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل از سالن خارج کردند.

آنها این قضیه را به اصلاح طلب و اصولگرا بودن ربط دادند در صورت اینکه این شعار انقلاب ما و امام (ره) و رهبر ما است و ربطی به اصلاح طلب و اصول گرا بودن ندارد، همانطور که بارها این موضوع در صحبت های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب آمده است.