شعار امسال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» بود. حالا که داریم به آخر سال نزدیک می شویم بهتر است با مطالعه ی کتاب «مفاهیم و دیدگاه های نظری در موضوع فرهنگ و اقتصاد» نوشته ی سید حسین شرف الدین که در هشتاد و چهار صفحه به تحریر درآمده ببینیم تا چه حد این شعار به وقوع پیوسته است.

در مقدمه ی کتاب بخشی از پیام مقام معظم رهبری راجع به سال ۹۳ و شعار این سال نوشته شده است و بعد از فصل اول که به کلیات پرداخته شده در فصل دوم مفاهیم و کلید واژه هایی آمده و مفاهیمی مثل فرهنگ، سبک زندگی، توسعه ی فرهنگی و اقتصاد، استقلال فرهنگی و اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان و همین طور اهداف این شرکت ها توضیح داده شده است.
ادامه مطلب…

معرفی کتاب

فصل سوم راجع به چیستی اقتصاد مقاومتی و ملزومات و موانع تحقق آن است . دراین فصل درباره ی اهداف اقتصاد مقاومتی و شرایط و الزامات آن بحث شده و بعد، از الزامات فرهنگی –اجتماعی، اقتصادی –اجتماعی گفته شده و موانع اقتصاد مقاومتی هم بررسی شده است.

مبانی و نرم افزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع فصل چهارم این کتاب است و درآن درباره ی جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی، قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست ها و راهبردهای کلان فرهنگی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و چند موضوع دیگر بحث شده است.

درفصل پنجم از فرهنگ وجایگاه اجتماعی و نقش زیر ساختی آن در تحولات اقتصادی بحث شده است. جایگاه فرهنگ در اندیشه ی امام خمینی و مقام معظم رهبری و نکته هایی درباره ی مهندسی فرهنگی از دیگر مطالبی است که دراین فصل ارائه شده است.

و اما آخرین فصل دراین فصل درباره ی نقش رسانه ی ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی بحث شده است.

به طور کلی میتوان گفت این کتاب به مفاهیم و دیدگاه های مربوط به شعار سال ۹۳ پرداخته است.