جزئیات حمله شبانه به دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد +عکس

در شبی که گذشت دفتر انجمن اسلامی دانشجویان آرامشی نداشت..بامداد روز شنبه رخ داد؛

شب گذشته گروهی با حمله به دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد قصد به آتش کشیدن این دفتر را داشتند که ناکام ماندند.

مرتضی شاهمرادی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد با اشاره به حمله شب گذشته گروهی که گویا از مخالفان این تشکل هستند، به دفتر انجمن اسلامی دانشجویان گفت: حدود ساعت ۳ بامداد امروز گروهی که قصد به آتش کشیدن دفتر انجمن اسلامی دانشجویان در مجموعه خوابگاه های مرکزی پسران داشتند، پس از اینکه اعضای انجمن اسلامی متوجه حضور این افراد می شوند با تذکری که به آنها داده می شود این افراد به بیرون خوابگاه فرار می کنند.

وی افزود: اما این گروه که هویت آنها مشخص نیست در بیرون خوابگاه موتور سیکلتی که متعلق به انجمن اسلامی دانشجویان بود را با بنزین به آتش کشیدند و فرار کردند.
هم اکنون ماموران نیروی انتظامی در خوابگاه دانشجویی دانشگاه یزد حضور یافته اند و در حال بررسی این حادثه هستند