للـه گانی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد پیرامون یوم الله نه دی گفت:
تمام جهانیان در نهم دی ماه هر سال سیلی از بصیرت و شور حسینی را می بینند ..
مصاحبه دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان پیرامون نهم دیکه برای تجدید میثاق با ولایت در خیابانها شعار های مذهبی و ملی سر می دهند.ملت ما ملتی است که نهم دی را قطره ای می دانند برای جبران دریایی لطف ابا عبدالله و بدون در نظر گرفتن جناح سیاسی خود در صف های این حرکت عظیم جای می گیرند .این روز هر چه برای ما نماد شور و شعور حسینی امت به حساب می اید برای بیگانگان کوه ترس است، که ملت بصیر و غیور ما خوب به ان ها فهماند که چهار چوب نظام و امام حسین(ع)خط قرمز ماهستند و هر کس کوچکترین اهانتی بکند تودهانی محکمی می خورد .مردم ایران را در سال هشتاد و هشت می خواستند با فتنه درونی که قطعا از بیرون رهبری می شد، سند حرف های من حمایت رسانه ها و حتی سران بیگانه چون رژیم حرامزاده صهیونیستی است، در بیاندازند اما ازخاطرشان وقایع طبس و سفارتخانه ها و هشت سال دفاع مقدس و … فراموش شده بود و باید باز باورشان می شد که باملت ما هر که در افتاد ور افتاد…. اما بحث مهم دیگری که این روزها در سایتها دیده شده موضوع مصاحبه یکی از سران فتنه با رسانه های ضد نظام است به نظر من نباید رسانه ها حقه ی رسانه های ضد انقلاب را بخورند و در تله آنها بیفتند، این افراد می خواهند با این مصاحبه آن هم با موضوع فساد اقتصادی که مورد نظر رهبری نیز هست در این روز ها خودی نشان دهند و بعد از مطرح شدن رسانه ی می تواند خیلی راحت تکذیب کنند و آتش علیه خودش را بخوابانند .باز هم تاکید می کنم که رسیدگی به این جریان لازم است اما کمی دوستان فکر کنند که این جریان چرا در دو سه روز مانده به نه دی باید انجام بگیرد یقینا نقشه ای هست و ما نباید در زمین رسانه های ضد نظام به همین سادگی بازی کنیم؛ و در آخر امیدوارم که با حضور در این تجدید میثاق با ولایت، بر بصیرت وشور وشعور انقلابی و حسینی ما افزوده شود. ان شالله