۹دی یک جشن ملی است و متعلق به یک حزب و جناح خاص نیست و قطعا همه ی مردم چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و همه ی کسانی که دل در گرو انقلاب و ایران اسلامی داشتند در آن نقش داشتند چه بسا کسانی که تا قبل از ۹دی جزء معترضان بودند اما با دیدن حوادث عاشورا و شنیدن بیانات دلسوزان نظام به این سمت امدند و سعی کردند عملکرد گذشته ی خود را جبران کنند، پس یادما باشدکه برای حفظ کیان نظام و انقلاب و ولایت مطلقه ی فقیه همه شرکت داشتند، در یوم الله ۹ دی همه آمده بودند!،نه دی یعنی پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملکت شما آسیبی نرسد.

روزی متعلق به همه! روزی که همه آمده بودند! بیانیه ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در مورد 9 دی

بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی ملت ایران از آن جا که با ارزش های اسلامی و معارف بلند پیامبر اکرم و اهل بیت مکرم وی گره خورده است، همواره از آسیب ها و فتنه های بزرگ در امان مانده است
تاریخ ۳۶ ساله ی جمهوری اسلامی مملو از نقاط عطفی است که نه تنها در اذهان ملت آزاده ی ایران و مستضعفان جهان که حتی از خاطر دشمنان استقلال و آزادی این مرز و بوم هم نخواهد رفت،همه ی روزها و سال ها از آن خداست اما سالهایی هست در تاریخ این ملت که بیشتر بوی خدایی آن مشام جان آزادگان را مینوازد،۸سال دفاع مقدس نمونه ای ازآن است و هرچند که همه ی ایام هم از آن خداست اما روزهایی هست که در عرف انقلابی به آنها میگویند یوم الله، ایامی چون ۲۲ بهمن و ۱۳ فروردین و قطعا ۹ دی ماه.
اگر با دیدی فرا حزبی و فرا جناحی و با دیدی دلسوزانه و منصفانه به ۹ دی نظر بیندازیم متوجه خواهیم شد که ۹ دی یک حرکت عمومی علیه فتنه ای بود که همه ی آنچه ملت با خون افشانی های خود چه در زمان حکومت نامحنوس پهلوی و چه در ۸ سال دفاع مقدس به دست آورده و با چنگ و دندان حفظ کرده بودند را داشت بر باد میداد و اگر واقع بینانه نگاه کنیم نه یک حرکت حزبی که یک خواست عمومی پشت نه دی بود و ما اعتقاد داریم هر کس ذره ای هوش سیاسی بصیرتی داشته باشد حداقل حالا که غبار فتنه بیشتر خوابیده است میتواند متوجه شود که انچه در حوادث سال ۸۸ رقم خورد یک فتنه ی بیچیده بود که کشور و انقلاب را تا مرز پرتگاه کشاند و هنوز هم میتوان صدای قهقهه های مستانه ی دشمنان این مملکت و امت و انقلاب اسلامی و بدخواهان ایران اسلامی را در لابلای حوادث ۸۸ شنید قهقهه هایی که نشان از آن داشت که دشمن خرسند است که توانسته حماسه ی حضور ۸۵ درصدی که رکورد مشارکت سیاسی و دموکراسی بود و میرفت که به نام ملت ایران و امت اسلامی و تنها حکومت شیعی و مردم سالار دینی در جهان یعنی جمهوری اسلامی ایران ثبت شود را به یک حماسه ی تلخ تبدیل کند و به جای آنکه انتخابات بشود مظهر اتحاد و پیشرفت و اعتماد ملی،بشود عاملی برای لشکر کشی خیابانی و تفرقه و بر هم زدن وحدت ملی و این چیزی بود که کسانی در بحبوحه ی حوادث ۸۸ به آن توجه نکردند با آنکه برچسب \”خواص\” را هم یدک میکشیدند،حال اما آنچه به ذهن ما میرسد و مهم می نماید چند نکته است و آن اینکه اولا توجه داشته باشیم که به فرموده ی بزرگان نظام همواره راه توبه باز است و کسانی که در آتش فتنه دمیدند و صهیونیست جهانی و آمریکا و انگلیس و حکومت های مرتجع حاشیه ی خلیج فارس را خرسند کردند بار ها و بار ها توسط مقام معظم رهبری و دیگر بزرگان و دلسوزان انقلاب دعوت به باز گشت به نظام و دامن مردم شده اند اگر قصد نجات خود از آتش جهنم را دارند حال که نظام شرایطی را فرآهم کرده است برگردند و دامن خود را از لکه ی فتنه بشویند و توبه کنند و جبران کنند و به دنیا اعلام کنند که چه ظلم ناروایی با تهمت\”تقلب گسترده\”به نظام مقدس اسلامی زدند و چه جفایی به رای واقعی مردم و ۴۰میلیون نفر انسانی که به صندوق های رای انتخابات در جمهوری اسلامی کرده بودند نموده اند،وگرنه که هم باید منتظر آتش جهنم باشند و هم خشم و کینه ی همیشگی ملت ایران را پشت سر خود داشته باشند،پس برگردند به دامن نظام و انقلاب و مردم و حال که ولی فقیه با هوشمندی و حسن ظن و رافت با آنها برخورد کرده اند قطعا به نفع آنها و انقلاب است که برگردند، آری ۹دی! به فرموده ی رهبر انقلاب روز تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب است و این حرکت اتمام حجت برای همه است.۹دی زمانی حماسه شد که مردم صبرشان لبریز شده بود از اهانت به مقدسات و با حرکت عظیم خود همه ی رشته های دشمن را پنبه کردند و آب سردی بود بر پیکره ی صهیونیست جهانی. و نکته ی بعدی آنکه دوستان و دلسوزان انقلاب فراموش نکنند که ۹ دی یک جشن ملی است و متعلق به یک حزب و جناح خاص نیست و قطعا همه ی مردم چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و همه ی کسانی که دل در گرو انقلاب و ایران اسلامی داشتند در آن نقش داشتند چه بسا کسانی که تا قبل از ۹دی جزء معترضان بودند اما با دیدن حوادث عاشورا و شنیدن بیانات دلسوزان نظام به این سمت آمدند و سعی کردند عملکرد گذشته ی خود را جبران کنند، پس یادمان باشدکه برای حفظ کیان نظام و انقلاب و ولایت مطلقه ی فقیه همه شرکت داشتند، در یوم الله ۹ دی همه آمده بودند!،نه دی یعنی پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه مملکت شما آسیبی نرسد .