در مصاحبه دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد با روزنامه جوان مطرح شد:
دانشگاه یزد و دانشجویان دانشگاه بعد از تغییر ریاست دانشگاه در دی ماه سال گذشته خوب می‌دانستند که…

دبیر سیاسی انجمن اسلامی در گفتگو با روزنامه جوان اظهار داشت:

دانشگاه یزد و دانشجویان دانشگاه بعد از تغییر ریاست دانشگاه در دی ماه سال گذشته خوب می‌دانستند که محیط و روندهای دانشگاه تغییراتی خواهد کرد و بسیاری خود را برای این تغییرات آماده کرده بودند؛ اما دید اکثر دانشجویان بالاخص افرادی که به عملکرد ریاست قبلی دانشگاه انتقادات بیشتری داشتند این بود که با تغییر رئیس دانشگاه نقاطی که بیشتر نیاز به ترمیم داشت مورد توجه سرپرست جدید دانشگاه قرار خواهد گرفت، مخصوصاً زمینه‌های رفاهی که به جرئت می‌توان گفت بیشترین دغدغه قشر دانشجویی همین مسئله است. به همین دلیل با گذشت زمان اندکی انتقادات با لحن‌های متفاوت در نشریات و حتی محاوره‌های روزمره دانشجویی آغاز شد.
ترم دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳ تقریباً بدون تغییر در روند کلی پایان یافت. در آغاز ترم جدید یک سری برنامه‌ها اجرا شد که بعضاً تن برخی دانشجویان بالاخص دانشجویانی که مشکل
مالی دارند و البته تعدادشان هم کم نیست به لرزه افتاد.
افزایش تقریباً ۴۰ درصدی غذاهای نوع یک دانشگاه اولین مشکلی بود که دانشجویان با آن برخورد کردند، لازم به ذکر است که اگر کیفیت غذاها بهتر شده
بود احتمالاً اعتراض و نارضایتی اکثریت دانشگاه به اقلیت تبدیل می‌شد؛ اما متأسفانه کیفیت غذاها نه تنها بهتر از سال گذشته نیست بلکه به صورت ملموسی کاهش پیدا کرده
است.
در واقع باید گفت عدم حمایت از دانشجویانی که مشکل مالی دارند یکی از مشکلات دانشگاه است؛ متأسفانه چنین افرادی شناسایی نشده و مورد
حمایت قرار نمی‌گیرند. سند حرف‌های من دانشجویان دانشگاه یزد هستند که ما در بین آنها و کنار آنها بهتر حرف و درد یکدیگر را درک می‌کنیم؛ اما در رابطه با پروژه جدیدی که در
دانشگاه یزد تحت عنوان رستوران دانشگاه اجرا شد و غذای نوع دو حذف شد حرف بسیار است. این طرح نیز نکات مثبت و منفی خود را دارد که به نظر بنده کیفیت خوب غذای
رستوران که البته مایه شرمساری غذای نوع یک دانشگاه می‌شود نکته مثبت آن است؛ اما ایجاد شکاف بین دانشجویان مهم‌ترین نکته منفی این طرح است.
فضای علمی دانشگاه یزد در سال جدید پیشرفت خوبی داشته است؛ طرح‌هایی مثل تعلق گرفتن هزینه ماهانه به رتبه‌های زیر ۱۰۰ دانشگاه باعث رو
آوردن دانشجویان بومی سطح بالا به دانشگاه شده است.
از سوی دیگر زمزمه‌هایی شنیده شده که مسئولان دانشگاه در حال تلاش برای ارتباط بین شرکت‌های صنعتی و دانشگاه هستند که این امر نیز بسیار مناسب حال دانشجویان ما
در دانشگاه یزد است. ولی در پایان باید گفت که در کنار همه این پیشرفت‌های علمی، دانشگاه یزد از نظر رفاهی نیاز به ترمیم‌های اساسی دارد که در جای خود باید بسیار مورد
توجه قرار گیرد تا هم رضایت دانشجو جلب شود و هم از فشار اقتصادی که بر دوش خانواده‌ها وجود دارد کاسته شود؛ چون خانواده‌ها با تصورکمتر شدن هزینه‌ها فرزندان خودشان
را از اکثر نقاط دور و نزدیک به دانشگاه دولتی یزد فرستاده‌اند و الا اگر بنا بر غذاهای ۷ هزار تومانی و خوابگاه‌های خودگردان باشد با صرفنظر از سطح علمی دانشگاه‌ها و وجود
دانشگاه‌های متعدد در شهرستان‌ها می‌توان در منطقه خود تحصیل کرد.
لینک خبر