انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد به مناسبت روز دانشجو تریبون آزاد با موضوع مشکلات علمی- صنفی برگزار نمود: …خلاصه ای از مباحث مطرح شده توسط دانشجویان حاضر در برنامه به شرح زیر می باشد:
۱-در مورد رئیس قبلی دانشگاه و فعالیتهای ایشان در مورد ساخت ساختمان ها
۲-بررسی مذاکرات ژنو و اینکه هیچگونه فعالیت هایی به نفع ایران در آن صورت نمی گیرد
۳-هر گونه اعتصاب در دانشگاه باید همگانی باشد

تریبون آزاد به مناسبت روز دانشجو

تریبون آزاد به مناسبت روز دانشجو

۴-عدم بررسی مشکلات توسط دکتر اولیا مثل خودکشی دو نفر از پسران در خوابگاه در اثر مواد مخدر
۵-عدم وجود پرستار و پزشک در خوابگاه خواهران
۶-نبود سرویس در خوابگاه برای رفتن به ترمینال در صورتی که برخی از دانشگاه ها از این امتیاز برخوردارند
۷-اعتراض در مورد پولی شدن سرویس های خوابگاه-دانشگاه
۸-مشکل اینترنت خوابگاه ها
۹-نبود سالن مناسب برای اجرای برنامه ها
۱۰-عدم حضور مسئولین در تریبون آزاد و نشنیدن سخن دانشجویان
۱۱-تلاش زیاد برای گرفتن مجوز برنامه ها و بی نتیجه بودن این تلاش ها در بعضی موارد
۱۲-عدم کیفیت مناسب غذای سلف
۱۳-کمبود یخچال
۱۴-وجود سگ در خوابگاه و کوتاه بودن دیوار خوبگاه و نبود امنیت
۱۵-برگزاری تریبون آزاد در روز ۱۷ آذر به جای ۱۶ آذر
۱۶-تفکیک جنسیتی در دانشگاه توجیه درستی ندارد
۱۷-عدم تأمین هزینه های برنامه ها توسط دانشگاه و گرفتن هزینه از دانشجویان
۱۸-بحث رعایت حجاب و اینکه ابتدا از خودمان باید شروع کنیم
۱۹-تبدیل شدن آلاچیق های دانشگاه به محلی برای استعمال دخانیات: آیا این کار در شأن دانشجوست؟
۲۰-عدم وجود آژانس در داخل خوابگاه
۲۱-نرسیدن اعتراضات به گوش مسئولین
۲۲-عدم تدریس مناسب دانشجویان دکترا در ترم های اول
۲۳-شرکت نکردن جمع کثیری از دانشجویان در مراسم های دانشگاه

تریبون آزاد به مناسبت روز دانشجو

تریبون آزاد به مناسبت روز دانشجو