سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد در دومین شب برگزاری تئاتر،مملو از جمعیتی بود…که زینب گونه برای دیدن صحنه هایی از حماسه بزرگ عاشورا،قدم به میدان نهاده بودند.صحنه هایی که گرچه دردناک بودند اما از جنس حرارت و عشق حسینی بودند.
دانشجویان فرهیخته به همراه تعدادی از خانواده های متدین یزدی،مهمانان گرامی ما در این شب بودند.
پس از پایان مراسم مصاحبه ای توسط خبرنگارر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد تهیه گردید+صوت

تئاتر زیارت خورشید

تئاتر زیارت خورشید

شب دوم به روایت تصویر:

تئاتر زیارت خورشید

تئاتر زیارت خورشید

تئاتر زیارت خورشید

تئاتر زیارت خورشید

تئاتر زیارت خورشید