اطلاعیه اردوی کبوتر حرم

اطلاعیه اردوی مشهد مقدس

طبق سنوات گذشته به یاری امام مهربانی ها امسال هم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در صدد برگزاری اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس(کبوتر حرم) می باشد.
زمان حرکت از یزد به سمت مشهد مقدس۲۶ ام دی ماه بعد از آخرین امتحان رسمی دانشگاه و زمان برگشت ۳۰ ام دی ماه می باشد.
هزینه ی اردو متعاقبا اعلام خواهد شد.

نکته ای که قابل ذکر می باشد این است که ظرفیت محدود می باشد.

نکته:زمان ثبت نام به علت درخواست دانشجویان تا ۲۷ آذر ماه تمدید شد