\”بسم الله الرّحمن الرّحیم\”
اولین جلسه از سلسله نشست های کارگروه مطالعات زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد با عنوان \”زن اسطوره ای که باید زنده بماند\”، دوشنبه شب با حضور سرکار خانم جوادی کارشناس ارشد مطالعات زنان در سالن منتظر قائم برگزار گردید که خلاصه سخنان ایشان به شرح زیر می باشد:ایشان در ابتدای سخنان خود فرمودند: از ابتدای تاریخ تا به حال موضوع زنان، دچار کج فهمی هایی شده و یک سری تبعیض ها روی داده و این موضوع بازیچه دست بسیاری برای پیشبرد اهداف خود شده است.
درحال حاضر با وجود این چالش ها در حوزه مسائل مربوط به زنان، چاره چیست؟ و روش درست چه روشی است؟
لازمه حرکت صحیح در جهت دفاع از حقوق زنان و شناخت دقیق جریان های مختلف دفاع از حقوق زنان چیست؟ جواب این پرسش ها را ۵ دلیل زیر مطرح نمودند:
۱٫ شناخت زمینه های فکری، اجتماعی و اقتصادی
۲٫ مصون ماندن از آسیب ها لازمه حرکت صحیح در جهت دفاع از حقوق زنان
۳٫ شناخت دقیق جریان های مختلف دفاع از حقوق زنان
۴٫ شناخت زمینه های فکری، اجتماعی و اقتصادی
۵٫ مصون ماندن از آسیب ها
در ادامه به بیان معیار سنجش صداقت مدعیان دفاع از حقوق زنان پرداختند و فرمودند:
۱٫ چقدر به مطالبات زنان در همه ی عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توجه می کنند؟؟
۲٫ چقدر به مطالبات همه ی اقشار زنان توجه می کنند؟؟
ایشان در ادامه با مطرح نمودن استراتژی جهانی شدن از دیدگاه چند اندیشمند غربی رویکرد این استراتژی را تشریح نمودند و بیان نمودند که هدف نهایی غرب از جهانی شدن، یکسان سازی فرهنگی بوده و می باشد و عمده نتایجی که همسان سازی فرهنگی در پی دارد را تسلط اجتماعی و برتری سیاسی و تسلط اقتصادی مطرح نمودند.
ایشان فرمودند: جامعه هدف استراتژی همسان سازی فرهنگی جوانان به دلیل نوع گرایی، زنان به دلیل نقش آنان در اقتصاد خانواده (اقتصاد مصرف) نقش زنان در تربیت فرزندان ملی یا جهانی.
و ابزارهای همسان سازی فرهنگی که مورد استفاده قرار می گیرند را به شرح زیر برشمردند:
۱٫ وسایل ارتباط جمعی
۲٫ سازمانها و مؤسسات بین المللی
۳٫ کنوانسیون های بین المللی
سپس دلایل و عوامل زمینه ساز رشد تفکرات فمنیستی در جوامع اسلامی را
۱٫ تحجرگرایی در بعضی از کشورهای اسلامی و محروم کردن زنان از حقوقی که اسلام برای آنها به رسمیت شناخته است
۲٫ بحرانی جلوه دادن وضعیت زنان در کشورهای اسلامی با استفاده از ابزارهای همسان سازی
۳٫ استفاده از ابزارهای همسان سازی فرهنگی به عنوان اهرم فشار علیه حکومت های کشورهای اسلامی
و نهایتاً نتایج رواج تفکرات فمنیستی در کشورهای اسلامی را
۱٫ جستجوی راه حل مشکلات خود در اندیشه های فمنیستی بدون شناخت دقیق ماهیت آنها
۲٫ از بین رفتن زمینه های مطرح شدن مطالبات واقعی زنان و حل مشکلات با استفاده از ظرفیت های فرهنگ بومی دانستند. ایشان در پایان زمانی برای پرسش و پاسخ قرار دادن و به پرسش های حضار راجع به مباحث مطرح شده پاسخ داده و رویکردی که در جلسات بعد قرار بود در پیش بگیرند را توضیح دادند.