انجمن اسلامی دانشگاه یزد با همکاری کانون منتظران مهدی (عج) و مؤسسه ادبی یادداشت نو برگزار کرد:
شب شعر یک بغل پاییز در آخرین روز از اولین ماه پاییزی در سالن آمفی تئاتر مرکزی با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید شاعر و خوش ذوق دانشگاه و دیگر دانشجویان علاقه مند به شعر و ادب برگزار گردید.

شب شعر یک بغل پاییز

در این برنامه که حدود ۳ ساعت به طول انجامید، شاعران اشعار خود را با موضوعات: انتظار، عاشقانه های دانشجویی، اجتماعی ارائه کردند.
از مهمانان ویژه این مراسم علیرضا آذر شاعر بزرگ و برجسته کشور بودند که حضورشان با استقبال کم نظیری از جانب تماشاگران علاقه مند همراه بود.

شب شعر یک بغل پاییز

شب شعر یک بغل پاییز

ایشان با خواندن اشعار \”چمدان\” و \”لیلی\” حاضرین را بهره مند کردند. دیگر مهمان ویژه این برنامه شاعر جوان و توانمند احسان افشاری بودند که یکی از تازه ترین کارهای خود با عنوان \”آینه\” را به سمع مخاطبین رساندند. همچنین شاعران خوش ذوق و با استعدادی چون استاد قریبی و خانم دکتر اسعدی اشعار زیبای خود را ارائه کردند.
در پایان از تمامی کسانی که به شعرخوانی پرداختند، در حضور دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد (آقای شاهمرادی)، مسئول کانون منتظران مهدی (عج) (آقای زردان)، مسئول برنامه (آقای بهاری زاده)،مسئول مؤسسه ادبی یادداشت نو (آقای محمد صادقی) و مهمانان ویژه با اعطای لوح تقدیر و جایزه تجلیل گردید.

شب شعر به روایت تصویر

شب شعر یک بغل پاییز

شب شعر یک بغل پاییز

شب شعر یک بغل پاییز

شب شعر یک بغل پاییز

شب شعر یک بغل پاییز

شب شعر یک بغل پاییز

شب شعر یک بغل پاییز