انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد: در گذشت آیت الله مهدوی کنیعالم دینی،سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح را که هرگز انگیزه های شخصی و جناحی و قبیله ئی را به حیطه فعالیتش راه نداد را به همه ملت ایران و مسلمانان جهان و به خصوص قشر فرهیخته دانشجو و دانشگاهیان تسلیت عرض می نماید.

پیام تسلیت