واقعیت این است که آن معمم پرطمطراقی که شبکه ماهواره ای راه انداخته و مدام علیه اهل سنت برنامه می سازد، در ریختن خون شیعیان بی گناه توسط سلفی ها سهیم است زیرا سران سلفی ها ، به استناد برنامه های توهین آمیز این قبیل افراد، جوانان ساده دل شان را تحریک و به اقدامات خونبار ترغیب شان می کنند.منطق و حجت شیعه در مسئله‌ی غدیر بسیار قوی و قاطع و قابل ارائه در مجالس علمی است. لکن این مسئله نباید در زندگی عمومی مسلمانان و در همگامی و برادری آن‌ها با یکدیگر اثر بگذارد.شیعه و سنی نباید با توهین به مقدسات یکدیگر به دشمن کمک کنند. اگر کسی در این زمینه آتش‌افروزی کند یقینا به آمریکا و انگلیس خبیث و صهیونیسم که پدیدآورندگان داعش و القاعده‌اند کمک می‌کند.\”

این ها بخشی از سخنان مقام معظم رهبری است که در روز عید غدیر خم بیان شده است. با توجه به این سخنان، چند نکته زیر قابل تأمل است:

۱ – مخاطب اصلی این سخنان ، بیش از همه ، مداحان و خطبای مذهبی هستند که با ادعای تبلیغ و ترویج تشیع، دقیقاً همان کاری را می کنند که رهبر انقلاب ، منتقدانه بدان اشاره کرده اند:کمک به دشمنان اسلام.

واقعیت این است که برغم همه توصیه ها ، هنوز برخی از تریبون داران مذهبی، جاهلانه بر طبل اختلافات می کوبند و می پندارند همانند گذشته ، آنچه در جمع محدود خود می گویند همانجا می ماند و هیچ کس جز خودشان این سخنان را نمی شنود!

فارغ از این که اساساً اهانت به باورهای دیگران، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه یهودی،چه زرتشتی، چه بودایی و … منطقاً غیر قابل قبول است و عقل و انسانیت ، حکم به مدارا و احترام می کند، این دسته از افراد باید بدانند که با وسایل ارتباط جمعی امروزی ، توهین به مقدسات دیگران، رسانه ای می شود و بذر کینه و انتقام می کارد.

گذشته از این، توهین نشانه ناتوانی و ضعف است و این در حالی است که اساساً نیازی به اهانت نیست در جایی که به قول رهبری، \”منطق بسیار قوی و قاطع و قابل ارائه در مجالس علمی\” وجود دارد.

۲ – گروهی که به مقدسات دیگران توهین می کنند و فکر می کنند کسی جز همان محفل نشینان خودشان در جریان این توهین ها قرار نمی گیرد، در دو جهل به سر می برند: اولی جهل منجر به توهین است و دومی جهل به این که توهین شان را همه خواهند شنید.
اما در کنار این گروه ، معدوی افراد هستند که هر چند جاهلانه توهین می کنند، اما عالمانه آن را نشر می دهند و شگفت این که برخی از این افراد ، لباس و عنوان بزرگان دین را هم یدک می کشند!

متأسفانه برخی افراد، با راه اندازی شبکه های ماهواره ای، می کوشند توهین های صورت گرفته توسط معدود افراد نادان را رسانه ای و عالمگیر کنند و بدان دامن زنند. این که در یک محفل کوچک ، عده ای علیه \”عایشه\” – همسر پیامبر مکرم اسلام(ص) – بی احترامی کنند و بعد یک شبکه ماهواره ای متعلق به یک روحانی افراط گرا ، آن را به عنوان باور، شعار و رویکرد همه شیعیان پخش کند، نه تنها توهین به مقدسات مسلمانان سنی مذهب است که توهین به شیعیانی است که این اقدامات جاهلانه را قبول ندارند.

نتیجه چنین اقدامات نابخردانه ای، ایجاد شکاف بین شیعه و سنی است چرا که مردم عادی اهل سنت با دیدن این تصاویر، گمان می برند که همه شیعیان این گونه اند.

البته از سوی افراطیون اهل سنت نیز چنین رویکردهای نامطلوبی وجود دارد و اهانت به مقدسات شیعه را یکی از وظایف خود می دانند و این باور را در میان عامه شیعیان به وجود می آورند که همه اهل سنت این گونه اند.

واقعیت اما این است که نه شیعیان عداوتی با اهل سنت دارند و نه سنی ها مشکلی با شیعیان. مسأله برای همه شان کاملاً حل شده و اساساً مسأله ای وجود ندارد. این \”نادان های معدود ولی پر سر و صدا\”ی دو طرف هستند که می خواهند ملاطفت و اخوت چندین قرنی شیعیان و سنیان را به نابودی بکشند و از این آب آلوده برای خود ماهی بگیرند و الّا مردم که کاری به دین و مذهب همدیگر ندارند.

واقعیت این است که آن معمم پرطمطراقی که شبکه ماهواره ای راه انداخته و مدام علیه اهل سنت برنامه می سازد، در ریختن خون شیعیان بی گناه توسط سلفی ها سهیم است زیرا سران سلفی ها ، به استناد برنامه های توهین آمیز این قبیل افراد، جوانان ساده دل شان را تحریک و به اقدامات خونبار ترغیب شان می کنند.

۳ – در برابر شبکه های توهین کننده و وحدت شکن، باید کار ایجابی کرد. وارد شدن به بازی این ها، بازی کردن در زمین دشمن مشترک است. روحانیت شیعه که امروز امکان تبلیغات جهانی هم دارد، باید با استفاده از امکانات ارتباطی مردن مانند اینترنت و ماهواره ، مدام از حفظ حرمت ها و احترام به ادیان و مذاهب دیگر بگوید تا مردمان دیگر، در کنار صداهای نابهنجاری که به نام دین و مذهب می شنوند، این را هم بشنوند که توهین به همدیگر ، هرگز توصیه پیامبر اسلام و پیروان شیعه و سنی اش نیست.

۴ – در کنارکارهای ایجابی، باید جریان هایی که با هر عنوان در داخل کشور ، رویکرد توهین را دنبال می کنند شناسایی و از این کار ولو به طور قهری منع شوند زیرا جهان اسلام تاب آن را ندارد که یک عده تندروی جاهل، شیعه و سنی را به جان هم بیندازند. با توجه به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، گذشته از مبلغان و صاحبان تریبون، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این مسؤولیتی تاریخی دارند.