اردوی ویژه، مخصوص جدید الورودا+تصاویرانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد، امسال هم مانند سال های گذشته از دانشجویان جدید الورود به گرمی استقبال کردند. هم چنین یک اردوی یک روزه در اردوگاه شهید فهمیده ترتیب دادند. این اردو در روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ مهرماه برای خواهران و برادران با استقبال پرشور دانشجویان جدید الورود برگزار گردید. برنامه های فرهنگی خوبی نیز در این اردو ترتیب داده شده بود و هم چنین مسابقه عکس برگزار گردید و در پایان اردو به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

اردوی جدید الورودا

اردوی جدید الورودا

اردوی جدید الورودا

اردوی جدید الورودا