ثبت نام کبوتر حرم تمدید شد . اخرین فرصت تا ساعت ۱۰ صبح روز ۹۲/۱۰/۱۸ خواهد بود . برای ثبت نام [u]اینجا[/url] را کلیک کنید .