زمان پیش ثبت نام کبوتر حرم تا ۱۶\\۱۰\\۹۲ تمدید شد .

در روز ۱۷\\۱۰\\۹۲ قرعه کشی انجام خواهد شد . (برای اطلاع از نتایج قرعه کشی به همین سایت مراجعه کنید . )

ثبت نام نهایی (برای کسانی که در قرعه کشی انتخاب شده اند) در روز ۱۸\\۱۰\\۹۲ انجام خواهد شد .