مشکلات فنی سایت که قبلا در موردشان به شما توضیح داده بودیم ، به لطف خدا و امام رضا حل شدند . ثبت نام شروع شده … روی کبوتر حرم کلیک کنید برای ثبت نام …