ترکیب بیست و یکمین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد با اتمام انتخابات مشخص گردید. Baydincydema . Rosnicaderwvel .